Mezi muži a ženami nevznikají jen milostné vztahy, ale i jiné. Můžeš k tomu něco říct?

Když budeme lidi blíže pozorovat, často uvidíme, jaký vztah s nimi můžeme navázat. Jestli při tom vznikne připoutanost, a jaký druh vztahu to může být – více sexuální nebo emocionální atd.
Jsou čtyři věci, kterými žena může být pro muže a čtyři věci, kterými muž může být pro ženu.
Žena může být matkou, která se nás snaží vychovávat. Když se spolu dobře bavíme, pak je spíše jako sestra. Když ji ochraňujeme, je spíše jako dcera. Když nás fyzicky přitahuje, je spíše milenkou.
Stejným způsobem může žena vidět muže. Jako otce, když je spíše ochráncem a dává pocit bezpečí. Když je to zábavné s ním být, bez přílišného citu, pak je jako bratr. Když je to někdo, koho musíme ochraňovat, koho musíme vychovávat, pak je jako syn. A milencem je, když nás fyzicky přitahuje a vztah funguje.
Samozřejmě každý by chtěl být milencem nebo milenkou – je to více vzrušující a speciálnější, ale můžu vám říct, že jsem díky požehnání všech buddhů získal zkušenost, že o deset let později už není důležité, jestli někdo byl jako moje sestra, dcera nebo milenka. Nezáleží na tom, jak blízký vztah to byl. Pro vztahy, které trvají dlouho, to není důležité. Samozřejmě že dáváme vždy více a jsme otevřenější k osobě, se kterou se milujeme, protože je to blízký vztah.
Daleko důležitější jsou však trvalé kvality, kvality dharmy, kvalita důvěry. Důležité je, abychom rostli, rozvíjeli se, pracovali spolu. V takovém soužití je velké požehnání, ale pokud je v něm příliš připoutanosti, pak je zde i hodně utrpení a hodně obtížných věcí atd. Nejdůležitější je, abychom sdíleli dharmu, rozvoj a růst.

Je sexualita jediný způsob, jak spojit dohromady ženský a mužský princip?

To nejlepší je, když tě inspiruje všechno z podstaty ženské popř. mužské. Pohybuješ se prostorem a vnímáš jej, samotnou jeho otevřenost jako ženský princip. Radost samu o sobě pak vnímáš jako mužský princip. Otevíráš se všem vlastnostem a schopnostem všech, kteří přijdou do tvé blízkosti.
Na osobni úrovni rozlišujeme čtyři různé druhy vztahů, které vznikají, když se lidé setkávají. Žena může být matka, dcera, sestra nebo milenka. Ne všechny jsou všechno. Stejně tak je to u mužů. Existuji typy otců, synů, bratrů a pak jsou muži, které by si člověk chtěl hned vzít s sebou domů. Muži a ženy se zde mohou různými způsoby doplňovat a potkávat.
Obecně bychom se měli pokusit nechat se inspirovat celou šíří zkušenosti. Nejdříve myslíme pravděpodobně na sexuální vztah a na blízkost, ale pak zjistíme, že vztah, v němž je méně touhy, může být mnohem silnější a z dlouhodobého hlediska přináší více výhod.
Způsob setkání závisí také na tom, jak silně je rozvinutá mužská nebo ženská energie. Jsou lidé, kteří jsou velmi mužští nebo velmi ženští, proto pro vyrovnání potřebují partnera. Když například nejsem delší dobu se ženami, pak pobíhám kolem jako tank, zapomenu se holit a stávám se hrubým.
To samé platí pro některé dámy, které mají příliš mnoho ženské energie. Pokud nemají muže, baví se po celé hodiny a dny jen o kloboucích a dětech a nic jiného se neděje. V těchto případech se muži a ženy vzájemně velmi potřebují. Existují ale také typy, které jsou více ve středu. Mají některé ženské a některé mužské vlastnosti, trochu od každého a ti můžou pak docela dobře žít i bez partnera.