Lama Ole Nydahl je buddhistický učitel, který má desítky tisíc žáků na celém světě. Více než čtyřicet let se stará o přenos buddhismu na Západ. Po celou tu dobu je neustále na cestách, předává učení během přednášek, vede meditační kurzy a má na starosti buddhistická centra.

Narodil se 19. března 1941 severně od Kodaně a zde také vyrůstal. Studoval filozofii, anglický a německý jazyk na univerzitě v Kodani, také v USA, Tübingenu a Mnichově. S buddhismem se setkal on a jeho žena Hannah v roce 1968 během svatební cesty na Východ. V nepálském Káthmándú se setkali s Lobpönem Ccheču rinpočhem, jedním z největších buddhistických učitelů v himálajské oblasti. V roce 1969 se stali prvními západními žáky 16. Gjalwy Karmapy, nejvyššího lamy jedenáct set let staré školy Karma Kagjü tibetského buddhismu.

Lama Ole a Hannah Nydahlovi začali v 70. letech na přání 16. Karmapy učit buddhismus a zakládat meditační centra na Západě. Dostali od něj zmocnění k udělování slibu bódhisattvy a útočiště – obřadu, při kterém se člověk formálně stává buddhistou. V 80. letech byl Lama Ole Nydahl požádán 14. Šamarem rinpočhem, druhým nejvyšším představitelem linie Karma Kagjü, aby předával také tradiční praxi phowy – vědomého umírání, kterou předával po následujících 40 let. Tato meditace pracuje s vnitřními energiemi a umožňuje v okamžiku smrti přenést vědomí do nadosobního stavu nejvyšší radosti.

Hannah Nydahlová byla vyhledávanou překladatelkou z tibetštiny do angličtiny, němčiny a dánštiny. Vyučovala na Karmapově mezinárodním buddhistickém institutu (KIBI) v indickém Novém Dillí a podílela se na překladech buddhistických textů. Doprovázela mnoho vysokých lamů linie Karma Kagjü při jejich návštěvách Západu a učila pokročilé meditační praxe. Hannah Nydahlová zemřela 1. dubna 2007 ve věku 60 let v rodné Kodani. Její život je zaznamenán v dokumentu Hannah the Movie, který získal řadu filmových ocenění.

Lama Ole Nydahl se dále soustředí na práci, která mu byla uložena jeho učiteli a 17. Karmapou Thinle Thaje Dordžem. Jeho moderní přístup k předávání učení přispěl k rostoucímu zájmu o buddhismus v západním světě. Díky nezdolné energii a humoru si získal oblibu tisíců žáků a doposud založil přes 600 center buddhismu Diamantové cesty na celém světě.

V České republice se první veřejná přednáška Lamy Oleho Nydahla konala v roce 1994 v Praze. Od té doby u nás vzniklo kolem 20 meditačních center buddhismu Diamantové cesty a v roce 2007 se Buddhismus Diamantové cesty stal první oficiální náboženskou organizací buddhistů v České republice.

Lama Ole Nydahl je autorem řady knih o buddhismu, které v českém překladu vyšly v nakladatelství Bílý deštník.