Lama Ole Nydahl zprostředkovává snadný přístup k autentickým učením Buddhy a k praktickému použití meditací v každodenním životě. Natočil krátká videa, v nichž se můžete nechat inspirovat či motivovat k buddhistické praxi. Videa zahrnují řadu témat, od základních informací o buddhismu a buddhistické meditaci až po smrt a umírání z pohledu buddhismu. Níže jsme vybrali pár ukázek videí z kanálu buddhismu Diamantové cesty na YouTube. Videa jsou v anglickém jazyce a jsou opatřena českými titulky.

Buddhismus

Buddha měl skvělé podmínky, předával učení po dobu 45 let v tehdejší filozoficky vyspělé Indii. Nevytvořil „náboženství“, ale předal praktické informace a metody, které umožňují prožít dokonalé vlastnosti mysli.

Zdroj štěstí

Co je příčinou skutečného štěstí? Jak může člověk dosáhnout takového stavu, kdy má nepřetržitě dobrý vnitřní pocit?

Buddhistická meditace

Buddhistická meditace může mít různé formy a aspekty. Šestnáctý Karmapa předal Lamovi Olemu a Hannah Nydahlovým meditace, které mohou jednoduše používat lidé na Západě.

Rozhovor o knize Buddha a láska

Rozhovor s Lamou Ole Nydahlem k příležitosti vydání anglické verze knihy Buddha a láska, kde Lama Ole přibližuje pohled buddhismu na lásku, partnerství, rušivé pocity a překážky, které se objevují v partnerských vztazích.